Fjortende etappe, Masi-Leirbotnvatnet, 100 km og 4 dager


Klar til å starte med rulleski på tredje delens fjortende etappe fra Masi turistsenter til Leirbotnvatnet i Finnmark Fylke.Dag etthundreogfemtini, 53 km og 5 timer.

Opp fra Masi fulgte jeg riksvei 93 ca 20 kilometer nordover mot Suolovuopmi Fjellstue, de første fem kilometerene i motbakker som ble slakere etter hvert som jeg kom opp på vidda. Like før Suolovuopmi nådde jeg veiens høyeste punkt på rundt 400 moh, og på den helårsåpne fjellstua stoppet jeg for en lunsjpause etter å ha brukt to timer. Deretter bar det videre nedover riksveien hvor jeg passerte vatnet Silisjavri før jeg nådde sørenden av vatnet Avzejavri (Trangdalsvatnet), så langs østbredden av dette frem til utløpet av Avzejohka (Trangdalselva) som renner ned Trangdalen og ut i Eibydalen. Flere steder ned her måtte jeg bære rulleskiene da det var for bratt og svingete å kjøre ned. Vel nede krysset jeg broen der hvor Trangdalselva og Vesterelva møtes og herfra heter elven Eibyelva, som renner gjennom Eibydalen til den møter Altaelven ved Øvre Alta. Fra broen fortsatte jeg ca 3 kilometer til en rasteplass ved Eibyelven som markerte slutten på dagens etappe. Sol fra blå himmel på hele turen.

På vei opp fra Masi på riksvei 93. Masi, nordsamisk: Máze, er en bygd i Kautokeino kommune i Finnmark som ligger langs bredden av Kautokeinoelven og den har en befolkning på rundt 350, hvorav rundt 98 % er samer. Stedsnavnet kommer fra elven Mázejohkka som møter Kautokeinoelven like sør for Masi. 

Tilbakeblikk ned mot Masi og Kautokeinovassdraget. Alta-Kautokeinovassdraget er en elv som starter på Finnmarksvidda ved grensen til Finland og fylkesgrensen mot Troms, og renner ut i Altafjorden i Alta by. Elven er 229 km lang og har et nedslagsfelt på 8963 km². Elven er med dette Norges 11. lengste og Finnmarks 3. lengste. Elven renner igjennom Kautokeino kommune og Alta kommune og øvre del av elven ned til Alta Kraftverk heter Kautokeinoelven og nedre del heter Altaelven. Elven ble kjent under utbyggingen av Alta Kraftverk, og demonstrasjonene mot utbyggingen i årene 1979–1981.

Det var flere lange strekninger før Suolovuopmi, her har jeg ca 10 kilometer igjen til fjellstuen.

400 meter igjen til fjellstuen som kan ses mellom skiltet og riksveien.

Bilder fra den helårsåpne og koselige Suolovuopmi Fjellstue med meget hyggelig betjening. Her stoppet jeg for lunsj. Suolovuopmi Fjellstue ble etablert i 1843 og har vært i drift som fjellstue helt siden etableringen og den ligger i dag der hvor den gamle og nye veien mellom Kautokeino og Alta krysser hverandre. De gamle fjellstuene i Finnmark ble etablert av staten slik at statens folk som prest, lensmann, lege, kemner m. fl. den gang skulle ha en overnattingsplass i sine ærender over vidda. Dagsetappene mellom fjellstuene var ca. 3 mil av hensyn til tiden det tok å vandre til fots eller med hest og kjerre eller reinsdyr som transportmiddel. Som bygning ble Suolovuopmi Fjellstue brent under krigen i 1944, men den ble gjenoppbygd etter krigen igjen med de bygninger som står der den dag i dag. Veldig lite er endret bygningsmessig etter den tid og bygningene har derfor i dag en historisk betydning.

På vei langs østbredden av det rundt 11 kilometer lange Avzejavri (Trangdalsvatnet).

De første utsatte bakkene nedover Trangdalen med Trangdalselven på venstre side, her måtte jeg bære rulleskiene flere ganger på vei ned mot Eibydalen.

Vel nede fra Trangdalen og broen hvor Trangdalselven og Vesterelven møtes, her starter Eibydalen som går nordover mot Alta.

Kun to kilometer igjen til rasteplassen ved Eibyelven og slutten på første dagens etappe.


Dag etthundreogseksti, 17 km og 2 timer.

Fra rasteplassen i Eibydalen fortsatte jeg nordover langs riksvei 93 hvor jeg passerte stedet Eiby før jeg kom til Øvre Alta. Videre forbi den første broen over Altaelven og opp til et industriområde like vest for boligfeltet Thomasbakken på Elvestrand rundt 1 kilometer sør for Bossekop, her endte dagens etappe. Sol og fint vær hele dagen.

Klar til å starte fra rasteplassen i Eibydalen med Eibyelven i bakgrunnen.

Eibyelven er en 17 km lang sideelv til Altaelva og er en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Elva starter øverst i Eibydalen i Alta kommune der Trangdalselva og Vesterelva møtes. Elva renner igjennom Eibydalen, forbi Eiby og munner ut ca. 14 km opp i Altaelva. Elva er stort sett en sjørøye-elv, men det går også laks og ørret opp i elva.

Den første av tre lange strake veistrekninger som går gjennom Eibydalen.

På broen over elven Garrajohka, en av sideelvene som renner ut i Eibyelven.

Reinsdyr langs veien like etter Garrajokkmoen. De var ikke redde for trafikken men flyktet inn i skogen da jeg nærmet meg.

Veiskille like før Øvre Alta.

Drikkepause i Øvre Alta like før den første broen over Altaelven.

Altaelven like sør for Elvestrand, og bare to kilometer igjen til slutten på andre dagens etappe i industriområdet ved Thomasbakken i Alta. Alta, nordsamisk: Álttá gielda, kvensk: Alattion komuuni, er en kommune og by i det vestlige Finnmark, med bystatus siden 2000. Den grenser i nord mot Hasvik, Hammerfest, Loppa og Kvalsund, i øst mot Porsanger, i sør mot Kautokeino og Karasjok, og i vest mot Kvænangen og Loppa. Byen ligger innerst i Altafjorden og er Finnmarks største by med sine 14 439 innbyggere pr. 1. januar 2012.


Dag etthundreogsekstien, 19 km og 2 timer.

Tredje dagen var det fremdeles skyfri himmel og fra industriområdet fortsatte jeg gjennom boligfeltet Thomasbakken og fulgte en vei øst for Alta sentrum som gikk nordøstover forbi Myrvoll og Flaten frem til Aronnes. Derfra videre til Aronneskjosen hvor jeg kom frem til E6 og her krysset jeg broen over Altaelven der hvor den møter Altafjorden. Så fulgte jeg E6 videre nordover forbi Kronstad og Transfaelv før jeg rundet Rafsnes og gikk inn til Rafsbotn. Herfra startet jeg på motbakkene opp til Rafsbotn Idrettslag sitt klubbhus hvor dagens etappe endte.

Klar til å starte på tredje dagens etappe.

Syklist-teller ved Aronneskjosen.

Altaelven, bildet er tatt sørover og man ser fjellene sørvest for Eibydalen i bakgrunnen.

Fremme ved E6 hvor jeg krysset broen over Altaelven til Kronstad.

Broen over Transfarelven med Rafsneset i bakgrunnen.

229 kilometer igjen til Nordkapp...

Rafsbotn like før bakkene opp mot Sennalandet begynner.

Noe av det som venter på den fjerde dagen.

R.I.L-huset like overfor Rafsbotn som markerte slutten på tredje dagens etappe.


Dag etthundreogsekstito, 11 km og 1,5 timer.

Fra R.I.L-huset i Rafsbotn fortsatte jeg videre nordover opp de bratte bakkene rundt fire kilometer før jeg passerte vatnet Niibejavri, og rundt en kilometer etter vatnet kom jeg opp til veiens høyeste punkt på 250 moh. Herfra gikk det nedover igjen mot Leirbotnvatnet som ligger på 161 moh. I krysset hvor fylkesvei 883 tar av fra E6 mot Kviby ved bredden av Leirbotnvatnet endte fjerde dagens etappe. Dette markerte slutten på tredje delens fjortende etappe. Fantastisk maisol fra blå himmel som de foregående dagene.

Tilbakeblikk nedover mot Rafsbotn.

I den siste bakken før veien legger seg innover mot Niibejavri.

På vei langs østbredden på Niibejavri, fremdeles is på vannet i slutten av mai måned.

Sarves, veiens høyeste punkt mellom Rafsbotn og Leirbotnvatnet.

På vei ned mot Leirbotnvatnet på E6, elven Sarvesjohka til venstre i bildet.

Fremme ved avkjøringen mot Lerresfjord og Kviby og slutten på tredje delens fjortende etappe, i bakgrunnen det islagte Leirbotnvatnet.

Etappen ble deretter feiret på tradisjonelt vis på Alta Thon hotell Vica, med forrett bestående av kongekrabbe og kamskjell servert med mango-relish, brød og aioli med fransk hvitvin Laroche Chardonnay L.

Etterfulgt av hovedretten Lavvu Guormet bestående av forsiktig stekt bokna lettrøkt reinlår med viltsaus, soppstuing, rosenkål, rødvinspære med tyttebær og duchesspotet. Samt italiensk rødvin Canaletto Primitivo.

Og til slutt desserten, en smak av Finnmark, som bestod av et sukkerspinnrede med tyttebær og blåbærsorbet med multebær og husets søtlige rømmesaus. Med lokalprodusert Togo dessertvin fra Lakselv, navnet kommer fra en av produsentens løpshunder som han har brukt flere ganger i Finnmarksløpet.