Femtende etappe, Leirbotnvatnet-Nordkapp, 195 km og 6 dager med Geir


Bjørn er klar til å starte på tredje delens femtende og npl-prosjektets aller siste etappe fra Leirbotnvatnet til Nordkapp i Finnmark Fylke.Dag etthundreogsekstitre, 14 km og 2 timer.

Fra Leirbotnvatnet fulgte vi E6 nordover opp gjennom Stokkedalen mot Sennalandet som ligger 385 moh. Kort tur den første dagen opp alle motbakkene hvor vi avsluttet dagens etappe ved sørenden av Leavssejavrrit (Sennalandvatnet). Overskyet oppholdsvær hele veien.

Geir på vei langs Leirbotnvatnet, Stokkedalen med skaret vi gikk gjennom i bakgrunnen.

Starten på bakkene opp Stokkedalen.

Bare 2 kilometer igjen til skaret.

Drikkepause etter at vi har gjort unna de verste motbakkene opp mot Sennalandet.

Vel oppe var det flott vei videre nordover.

Geir har bare 1 kilometer igjen til Sennalandvatnet og slutten på første dagens etappe.


Dag etthundreogsekstifire, 42 km og 5,5 timer.

Den andre dagen fortsatte vi videre nordover langs E6 over det flate Sennalandet hvor vi først passerte en liten samisk sommerbosetning, Levdun, hvor man kan få kjøpt tørket reinkjøtt, deretter krysset vi elvene Jovnnajohka og Gietkanasjohka, med 5 kilometers mellomrom, før det bar slakt nedover mot den samiske bosetningen i Aisaroaivi. Her ligger Sennalandet kapell og det er et fjellkapell som ble vigslet i 1962. Kapellet er reist av Norges Samemisjon og ble flyttet til Sennalandet fra Kautokeino. Bygget var opprinnelig en tyskerbrakke fra krigen som fungerte som interimkirke i Kautokeino frem til 1958. I Aisaroaivi krysset vi elven Bastinjohka rett før den møter elven Nadjetjohka, disse to elvene blir så til Repparfjordelva som renner ned Repparfjorddalen, vi fulgte videre langs denne elva ned til Skaidi som markerte slutten på andre dagens etappe. Overskyet og kald motvind hele dagen.

Levdun, samisk sommerbosetning ved E6 på Sennalandet.

Sjokoladepause ved vann 284 ved Suoidneleaksi, høyden Jorehacopma, 310 moh, til høyre i bakgrunnen.

På vei ned mot Aisaroaivi.

Vi krysser elven Bastinjohka.

Matpause ved starten på Repparfjorddalen etter 20 kilometer, Repparfjordfjellet, 502 moh, og Repparfjordelven i bakgrunnen.

På vei nedover Repparfjorddalen, 177 kilometer igjen til Nordkapp.

Repparfjordelva, nordsamisk: Riehpovuonjohka er en elv som begynner på Sennalandet og munner ut i Repparfjorden ved Oldernes og den er 61,8 km lang.

Geir sjekker sosiale medier på mobilen.

På broen over Skaidielven, midt i bildet over veien ser man Skaidi hotell hvor vi overnattet.

Skaidielven like før den møter Repparfjordelven i Skaidi. Skaidi, nordsamisk: Skáidi, betyr «stedet der elvene møtes» og er et lite tettsted i Kvalsund kommune i Finnmark. Skaidi er et trafikk-knutepunkt i kommunen og riksvei 94 til Hammerfest tar her av fra E6. Rundt 1930 ble det vedtatt at riksveg 50 (dagens E6) skulle bygges ferdig gjennom fylket og strekningen mellom Skaidi og Olderfjord ble bygget ferdig mellom 1927 og 1937. Under den andre verdenskrig lå flere mindre tyske leire for russiske krigsfanger i området ved Skaidi og i 1947 oppførte den norske stat Skaidi skysstasjon og fjellstue her som var tegnet av arkitektene F.S. Platou og R. Mack. På slutten av det 20. århundre ble planer om utbygging av Skaidivassdraget offentliggjort og denne utbyggingen betød at betydelig større arealer skulle neddemmes enn det som skjedde i Alta, dessuten var det da også tale om å bryte flere faste trekkveier for rein. Denne saken fikk ikke den samme mediadekningen som Altautbyggingen gjorde selv om reineierne protesterte like sterkt. I motsetning til det som skjedde ved Altautbyggingen engasjerte for eksempel naturvernerne seg ikke i utbyggingen av Skaidivassdraget, men utbyggingen ble allikevel utsatt.

Geir på vei opp til Skaidi hotell hvor vi avsluttet andre dagens etappe.


Dag etthundreogsekstifem, 43 km og 5 timer.

Fra Skaidi fortsatte vi mot nordøst langs E6 over fjellet og ned til Olderfjord (23 kilometer) som ligger på vestsiden av Porsangerfjorden. I Olderfjord tok vi av fra E6 og fortsatte videre langs E69 nordvestover hvor vi passerte Smørfjord etter 4 kilometer før vi fulgte veien langs fjorden frem til inngangen av Skarvbergtunnellen som markerte slutten på tredje dagens etappe. Overskyet oppholdsvær første del av dagen men noen regnbyger fikk vi på vei langs Porsangerfjorden.

Geir gjør seg klar til dagens etappe nedenfor hotellet i Skaidi.

På vei opp bakkene fra Skaidi mot Olderfjord måtte vi lette på bekledningen, 153 kilometer igjen til Nordkapp.

Geir på vei opp mot det høyeste punktet på fjellovergangen til Porsangerfjorden.

Vi krysser grensen til Porsanger kommune, i bakgrunnen kan man se vannet Smiervuonjavri (Smørfjordvatnet).

Nøtti-frutti-pause halveis over til Olderfjord.

Geir ploger på vei ned de siste bratte svingene før Olderfjord som kan ses i bakgrunnen. Olderfjord, nordsamisk Leaibevuotna, kvensk Leipovuono, ligger ved veikrysset mellom E6 og E69 og passeres av alle veifarende på tur til og fra Nordkapp. Olderfjord har en nedlagt skole, Russenes oppvekstsenter, som hadde 1.-10. klasse helt til kommunen la ned ungdomsskolen i 2008. Nå går elevene på Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter eller på Kokelv oppvekstsenter.

Like før vi krysser broen over Smørfjordelven i Smørfjord 4 kilometer nord for Olderfjord. Smørfjord er ei bygd på vestsiden av Porsangerfjorden i Finnmark og det bor omkring 50 fastboende i bygda. Stedet har hatt samisk bosetting siden uminnelige tider og her finnes kulturminner helt fra yngre steinalder. Om sommeren er det i tillegg omkring 50 reindriftsutøvere tilknyttet reinbeitedistriktet Skuothtanjárga. Disse har normalt tilhold i Karasjokområdet på vinteren. Smørfjord har også et Sjøsamisk Tun, som er en rekonstruksjon av en sjøsamisk boplass fra tidlig på 1900-tallet og består av bl.a. rundgamme, en fellesgamme, høykrakke, fjærasjå med båt og fiskehjell.

Drikkepause ved Olodden hvor vi fant ly for de lette regnbygene under en berghammer like ved veien.

Videre på vei nordover rundt Siedganjårga (Seljenes) mot en ny regnbyge markert med regnbuen ute i Porsangerfjorden.

På vei inn mot Ytre Nordmannset, til høyre fjellet Sieidi (Skarvberget) hvor Skarvbergtunnellen går gjennom.

Fremme ved innslaget til Skarvbergtunnelen som markerte slutten på tredje dagens etappe. Skarvbergtunnelen går under Skarvberget på strekninga mellom Smørfjord og Repvåg, den er 2920 meter lang og ble åpnet i 1968. Skarvbergtunnelen var den lengste tunnelen i Finnmark til Øksfjordtunnelen ble åpnet i 1988. Statens vegvesen ønsket i 2006 å bygge en ny Skarvbergtunnel mellom Nordmannset og Skarvbergvika, fordi dagens tunnel er for lav, og fordi tilførselsveiene ligger i rasfarlig område. Vi gikk ikke gjennom tunnelen på rulleski. 


Dag etthundreogsekstiseks, 44 km og 5 timer.

Dag 4 startet vi fra utgangen på Skarvbergtunnelen og passerte deretter Skarvbergvika og Indre Sortvik før vi gikk gjennom Sortviktunnelen, som kun er 190 meter lang, og fortsatte mot Ytre Sortvik. Forbi denne og over Molvikneset før vi passerte avkjøringen ned mot Repvåg, deretter videre gjennom Strandbukta frem til elven Reainnejohka (Reinelven) i Reinelvbukta. Herfra videre over til Sandvika hvor vi passerte vannet Bahtavajavri før vi gikk opp på Porsangnesryggen hvor vi avsluttet fjerde dagens etappe. Regnbyger da vi startet men overskyet oppholdsvær etter hvert utover dagen.

Geir er klar til å starte i lett regn fra utgangen av Skarvbergtunnelen på den fjerde dagen.

På vei inn mot Skarvbergvika.

På vei gjennom Sortviktunnelen.

Pause nord for Sortviktunnelen, i bakgrunnen ser man Cielkavarri 332 moh, hvor veien følger rundt nede ved Porsangerfjorden.

På vei inn i Ytre Molvika med 88 kilometer igjen til Nordkapp.

Matpause ved nordenden av Ytre Molvika som ses i bakgrunnen.

Videre nordover langs E69 og på vei inn i Nordkapp kommune, i bakgrunnen skimtes halvøyen hvor det lille fiskeværet Repvåg ligger, her spiste vi en nydelig fiskemiddag.

Like etter at vi har passert Ytre Mannskardvika, i bakgrunnen til høyre for Geir ser man Jernøya i Porsangerfjorden.

Matpause ved avkjøringen ned mot Inner Rasskeila.

Vi passerer Porsangvika før vi gikk opp på Porsangnesryggen.

Vel oppe på Porsangnesryggen med Nordkinnhalvøya i bakgrunnen.

Fra Porsangnesryggen fikk vi vårt første glimt av Magerøya med Honningsvåg i bakgrunnen.


Dag etthundreogsekstisyv, 39 km og 4 timer.

Fra Porsangnesryggen fortsatte vi den femte dagen ned gjennom Kåfjorden og langs denne ut til innslaget til Nordkapptunnelen, vi gikk ikke gjennom denne, men fortsatte ved utløpet på Magerøya videre over Veidnesbroen og frem til innslaget til Honningsvågtunnelen, vi gikk heller ikke gjennom denne, og fortsatte videre fra utgangen frem til krysset ved Honningsvåg, deretter bratt opp fra Skipsfjorden mot første delen av Nordkapp-platået. Vel oppe bar det nedover igjen mot krysset Nordkapp - Skarsvåg ved Rundvatnet, her endte femte dagens etappe med overnatting på Nordkapp Turisthotell i Skarsvåg. Behagelig oppholdsvær med solgløtt hele dagen.

Geir gjør seg klar oppe på Porsangnesryggen for nest siste etappe på den femte dagen.

På vei ut langs Kåfjorden mot Nordkapptunnelen, 58 kilometer igjen til Nordkapp.

Reinsdyr i Kåfjorden.

Fremme ved Nordkapptunnelen og ferdig med hele fastlands-Norge. Nordkapptunnelen er en undersjøisk veitunnel på E69 i Finnmark og den går under Magerøysundet mellom fastlandet og Magerøya og har en lengde på 6875 meter og går ned til 212 meter under havet. Tunnelen ble åpnet 15. juni 1999 og sammen med Honningsvågtunnelen og Veidnesbroen på Magerøya erstattet disse fergestrekningen mellom Kåfjord og Honningsvåg. Største stigning i tunnelen er 10 % og tunnelen har kuldeporter i hver ende som holder kulden ute om vinteren, for å unngå isdannelse i fjellveggene. Portene åpner seg automatisk når en bil nærmer seg og på sommeren er normalt portene alltid åpne. Nordkapptunnelen er den lengste veitunnelen i Finnmark.

Geir gjør seg klar til å fortsette ferden mot Nordkapp ved utgangen av Nordkapptunnelen på Magerøya.

Bjørn på vei over Veidnesbroen. Broen er en stålkassebro og krysser bukta Kobbholet på sørsiden av Magerøya, den er 520 meter lang med 10 meter seilingshøyde og lengste spenn på 80 meter. Byggingen av Veidnesbrua startet sommeren 1996 og brua var ferdig 5. november 1998.

På vei gjennom en liten tunnel like etter Studentervika.

Sjokoladepause med Sætervågen og den karakteristiske lille øyen Lille Aktsula i bakgrunnen.

Vi passerer krysset Nordkapp - Honningsvåg like etter at vi har startet fra utgangen på Honningsvåtunnelen. Tunnelen går mellom Indre Baklia og Kobbholet, vest for Honningsvåg på Magerøya og den er 4443 meter lang. Den hadde gjennomslag 23. juli 1997 og ble åpnet i 1999. Sammen med Nordkapptunnelen og Veidnesbroen er Honningsvågtunnelen en del av fastlandsforbindelsen til Magerøya, det såkalte FATIMA-prosjektet. Honningsvågtunnelen er verdens nordligste veitunnel og byggekostnadene var på 226 millioner kroner.

Vi passerer bunnen av Skipsfjorden og er klar for motbakkene som venter oss på vei opp mot den første delen av Nordkapp-platået.

Geir staket hele veien opp på platået, litt av Skipsfjorden synlig i bakgrunnen.

Like før vi når det høyeste punktet.

20 kilometer igjen til Nordkapp.

Bildet er tatt ned mot Tufjorden med Nordkapp-platået til høyre for fjorden.

Vel fremme i krysset Nordkapp - Skarsfjord som markerte slutten på den femte dagens etappe.


Dag etthundreogsekstiåtte, 13 km og 1,5 timer.

Den aller siste sjarmøretappen på dette npl-prosjektet startet i krysset ved Rundvatnet på Magerøya den sjette dagen og gikk først bratt oppover før vi passerte en samisk sommerboplass en kilometer før Kjeftavatnet, herfra videre bratt oppover mot den siste delen av Nordkapp-platået på Nordkapphalvøya som ligger på litt over 300 høydemeter. Rundt fem kilometer fra Nordkapp passerte vi stien man kan gå ut til Knivskjellodden som er det egentlige nordligste punkt i Europa. Videre rett nordover til Nordkapp og Nordkappsenteret som ligger på 309 moh og dette markerte slutten på hele dette Norge på langs prosjektet som det tok åtte år å gjennomføre. Sol fra blå himmel hele dagen.

Vi er straks klare for den aller siste sjarmøretappen opp til Nordkapp, vi var utrolig heldig med været denne siste dagen.

Kjeftavatnet i forgrunnen med den siste stigningen opp til Nordkapp-platået i bakgrunnen.

Tufjorden som går ut mot Knivskjellodden.

En kilometer igjen til stien som går ut til Knivskjellodden.

Kun en og en halv kilometer igjen til selveste Nordkapp.

Geir har 500 meter igjen til Nordkapp.

Knivskjelodden (N 71° 11’ 08”) er en halvøy like vestnordvest for Nordkapplatået på Magerøya i Nordkapp kommune. Odden er Norges nordligste fastlandspunkt når man regner med alle tilhørende skjær og øyer, og ligger 1450,7 meter lenger nord enn det langt mer kjente Nordkapplatået (N 71° 10’ 21”). Det går en merket tursti fra Nordkappveien, E69, til Knivskjelodden. Stien er merket med røde T'er i 8 km og turen tar ca. 2 ½ time.

Geir tar av seg rulleskiene på Nordkapp.

Vel fremme på Nordkapp, nå gjenstår det bare å komme seg ut til Nordkapp-monumentet.

E1-steinen som markerer slutt eller start på en merket vandrerute som går fra Sicilia i Italia og gjennom hele Europa opp til Nordkapp.

Juvet på Nordkapp hvor finalene i realityprogrammet 71 grader-nord på TVNorge foregår hvert år.

Endelig fremme ved Nordkapp-monumentet etter å ha gått Norge på langs gjennom åtte år i etapper både fra Budalsvika i Østfold og fra Lindesnes nordover til Nordkapp. En fantastisk tur som jeg vil anbefale til alle turglade mennesker og som også har gitt meg forståelsen for at vi bor i et av verdens vakreste land, vi har alt som naturen kan by på fra fjorder, øyer, skoger, myrer, vidder, fjell, tinder, isbreer, fiskevann og elver som man kan drikke det reneste vann av. Mange takk til alle som har fulgt meg på ferden og ikke minst til alle de hyggelige menneskene jeg har truffet på underveis.