Andre etappe, Ljosland-Haukeliseter, 212 km og 14 dager med John


John pakker ferdig ryggsekken utenfor Ljosland Fjellstue, klar for andre etappe på andre delen.


Dag trettitre, 20 km og 11 timer.

Første dagen og andre etappe på andre delen. Fra Ljosland fulgte vi grusveien opp til demningen ved Langevatn og herfra på en kronglete og kupert sti først langs sørøstsiden av vannet før vi dreide nordvestover mot Ådalen og den nå fraflyttede gården Pytten hvor vi stoppet for lunsj. På sommeren går det alternativt båtskyss over Langvatnet. Fra Pytten gikk det bratt opp på Bergehei som vi fulgte nordover mot Gaukheidalen, her gikk det bratt ned mot Gaukheivatnet og turistforeningshytten Gaukhei som var betjent. Vi kom ikke frem før sent på kvelden men betjeningen disket allikevel opp med varm mat til to skrubbsultne karer, stor takk til dem. Nydelig vær hele dagen så vi tok det med ro og nøt naturen.

John på den smale stien rundt Langvatn.

Pause ved elven inne i Ådalen.

Lunsj på fraflyttede Pytten gård, en fantastisk flott plass.

På vei opp mot Bergehei, utsikt sørover mot Pytten og Langvatn.


Dag trettifire, 17 km og 10 timer.

Fra Gaukhei måtte vi et par hundre meter tilbake før stien er merket nordover forbi Søtevatnet og over Låghellerknuten mot Sandvassdalen. Passerte Sandvatnet på østsiden før stien tok av opp mot Øyuvsvatn og langs østsiden av dette frem til den selvbetjente turistforeningshytten Øyuvsbu som ligger ved vannets nordligste punkt. Fint vær hele dagen bortsett fra et kort regnskyll ved Sandvatnet.

Akkurat startet fra Gaukhei på morgenen.

Stidele ved Gaukheivatn.

På vei over mot Sandvassdalen, Reinshornvatn i bakgrunnen.

Utsikt nordover mot Sandvassdalen.

Et lite regnskyll kom over oss ved Sandvatnet som ses i bakgrunnen, 3 km igjen til Øyuvsbu.


Dag trettifem, 19 km og 10 timer.

Bare et kvarter fra Øyuvsbu på vei nordover krysser stien veien som går øst-vest mellom Brokke i Setesdal og Sirnes i Sirdal. Deretter opp mot Svarteløkfjellet og gjennom et skar som fører ned til Øvre Kleivi før stien passerer Buhellertjernene og går på vestsiden av Mannhatten der den dreier nordøstover og slakt ned mot Svartenuthytten under Svartenut. Hengebro over elven rett før hytten. Fint vær hele dagen.

 

Klar til å forlate Øyuvsbu den tredje dagen.

Tilbakeblikk mot Øyuvsbu og Øyuvsvatn.

Vi møtte fem nysgjerrige værer like før Svarteløkfjellet.

Kartlesing.

Slakt nedover den siste biten ned til Svartenut og Svartenutvatn som skimtes i det fjerne.

Kveldsstemning utenfor Svartenuthytten.


Dag trettiseks, 9 km og 4,5 timer.

Fra Svartenuthytten fulgte vi stien nordøstover opp mot Auguntjernene som passeres på vestsiden inn til Augunstølen på nordsiden av det største vannet. Her stoppet vi for en kort matpause. Deretter over et lite skar før stien går nedover mot Kolsvatnet, langs østsiden av dette forbi Den Brente Knausen over til østenden av Botnsvatn hvor turistforeningshytten Bossbu ligger. Fint vær da vi startet men gråvær med vind og regn kom over oss ved Augunstjernene.

John forlater Svartenuthytten i fint vær på morgenen.

Matpause ved Augunstølen.

I skaret mellom Augunstjern og Kolsvatn. Augunstjern og Augunsstølen i bakgrunnen.

1 km igjen til Bossbu som kan skimtes i det fjerne ved østenden av Botsvatn.

Middag på Bossbu.


Dag trettisyv, 25 km og 12 timer.

Fra Bossbu vender nå stien nordvestover mot Skammevatn og fortsetter derfra opp over toppen av Skammestigen som ligger 1333 meter over havet hvor vi hadde vår første matpause. Så ned i Revsdalen og opp igjen over fjellet forbi Hattestabben og Rjuvtjern før det igjen går nedover mot Såvatn og til Hyttevatn. Herfra vender stien nordover opp gjennom Breidådalen hvor man etter 3 kilometer når frem til Kringlevatn og Kringlevatnhytta. En lang og krevende dag over to fjellpartier før vi endelig nådde frem til hytten.

 

Vi forlater Bossbu klokken syv om morgenen.

John følger opp mot Skammestigen, Skammevatn i bakgrunnen.

Like under toppen på dagens andre fjellovergang, Rjuvtjern som ligger 1218 meter over havet i bakgrunnen.

Fjellryper.

Utsikt nordvestover mot Hyttevatn.

Kun tre kilometer igjen til Kringlevatn.

Endelig fremme på Kringlevatnhytta etter en 12 timers tur fra Bossbu.


Dag trettiåtte, 17 km og 9 timer.

Fra Kringlevatn fulgte vi stien nordover opp gjennom Breidådalen før vi en kilometer før Sandvatn tok av nordvestover opp gjennom fjellsiden til Ulvtuvtjern som vi krysset på små øyer. Deretter over en høyde vest av tjernet og ned mot Djupatjern hvor vi kom inn på stien som førte oss 1,5 kilometer sørover til Storsteinenhytta. Nydelig dag i et flott fjellandskap.

Frokoststemning på Kringlevatnhytta.

Kringlevatnhytta.

Fjellrype.

Ulvtuvtjern med fjellryggen bak som vi krysset over til Djupatjern.

Vi krysset Ulvtuvtjern på små øyer og steiner som var lagt mellom disse.

Stidele like nord for Storsteinen.


Dag trettini, 14 km og 9 timer.

Fra Storsteinenhytta måtte vi følge samme sti 1,5 kilometer nordover igjen før vi fortsatte videre mot den enorme demningen ved Blåsjø. Passerte under denne før det bar opp på Gyvassfjellet hvor vi spiste lunsj med en fantastisk utsikt over Blåsjø. Videre på vestsiden av denne og opp til Reinsgrovtjernene hvor stien, en kilometer nord for disse, tok av mot Hovatn og Hovasshytta. Fin dag med storslått utsikt over Blåsjø, relativt bratt opp Gyvassfjellet.

Turistforeningens hytter ved Storsteinen.

John på vei opp Gyvassfjellet med Blåsjødemningen i bakgrunnen.

På vei nordover og ned fra Gyvassfjellet, Blåsjø i bakgrunnen.

Utsikt mot Blåsjø.

Fremme ved Hovasshytta som ligger i sydenden på Hovatn.


Dag førti, 7 km og 5 timer.

Den korteste dagsetappen på hele turen så vi tok det med ro i finværet. Fulgte stien på vestsiden av Hovatn nordover til hengebroen som går over elveutløpet i nordenden av vannet. Så opp og forbi Bergenuten på vestsiden og ned i Bergedalen hvor vi spiste lunsj ved et lite vann. Deretter videre nordvestover ned til Vassdalstjern og turistforeningens hytte som ligger på nordøstsiden av vannet. Rett før hytten tok vi oss et kaldt men etterlengtet bad i en elv. På Vassdalstjernhytta la vi inn en velfortjent hviledag etter syv påfølgende dager med trasking i fjellet, før vi fortsatte mot Krossvatnhytta.

Vi forlater hytta ved Hovatn.

Bratt parti ved Hovatn.

   

Hengebroen over elveutløpet fra Hovatn.

Dagens lunsjpause i Bergedalen.

Utsikt vestover mot Blåsjø.

      

Bilder fra Vassdalstjernhytta.


Dag førtien, 11 km og 5 timer.

Etter en hviledag fortsatte vi videre mot Krossvatnhytta i sterk vind med regn men heldigvis hadde vi været i ryggen siden det kom fra sørvest. Stien vi fulgte gikk opp forbi Skreinuten og langs østsiden av Skreivatn før den passerte øst for Skorpevadhølen. Herfra var det bare et par kilometer ned mot Krossvatn og Krossvatnhytta som ligger på vestsiden av vannet.

Akkurat startet fra Vassdalstjern i regn og kuling.

Stien var til tider veldig kupert forbi Skreinuten.

John runder et hjørne like nord for Skreinuten.

Bare noen få kilometer igjen.

   

Turistforeningens hytte ved Krossvatn.

Noen tidligere gjester hadde glemt igjen fiskstangen sin på hytten så da ble det ørret til middag, en kjærkommen avveksling fra boksematen.


Dag førtito, 19 km og 10 timer.

Fra Krossvatn fulgte vi stien nordvestover forbi Nøvlenuten til stidele ved Kaldevatn hvor vi hadde en kort matpause. Herfra fulgte vi stien rett nordover gjennom et utrolig kupert område opp mot Kyrkjesteinskaret hvor vi rett før skaret stoppet for lunsj. Gjennom skaret på snø og ned gjennom Kyrkjesteindalen forbi Kyrkjesteinen ned til til den gamle setra Mostøl som nå er overtatt av turistforeningen. Nydelig vær hele dagen og en flott opplevelse å gå gjennom Kyrkjesteinskaret som ligger nesten 1300 meter over havet.

John på vei forbi Nøvlenuten.

Karrig landskap like før stidele ved Kaldevatn.

John vader den vannvittig kalde elven som renner i dalen sørover fra Kyrkjesteinskaret og ned i Kaldevatn.

      

Bilder fra Kyrkjesteinskaret.

Kyrkjesteinen i Kyrkjesteindalen som har gitt dalen og skaret sitt navn.

      

Bilder fra seteren Mostøl som nå er overtatt av turistforeningen.


Dag førtitre, 13 km og 6 timer.

Fra Mostølen fulgte vi først grusveien oppover Gaukdalen til den stoppet en kilometer før Gaukstølen, herfra på sti oppover dalen langs elven Gaukstølåa forbi Gaukstølen og Skitstølen før vi kom til Krokvasstølen hvor vi stoppet for lunsj. Deretter opp forbi Moltenuten på sydsiden før det bar nedover gjennom en skogkledd li til Bleskestadmoen som også er en gammel seter overtatt og pusset opp av turistforeningen. Pissregn hele dagen men vi klarte å finne et åpent vedskjul på Krokvasstølen hvor vi fikk spist lunsj under tak. På Bleskestadmoen tok vi også en ekstra hviledag på grunn av det dårlige været.

Gaukstølen.

   

Skitstølen.

Lunsjpause i vedskjulet som vi fant åpent på Krokvasstølen slik at vi kom i ly for regnet, stor takk til eieren for at det ikke var låst.

På vei ned mot Bleskestadmoen.

         

Bilder fra Bleskestadmoen, vi overnattet i den røde hytten.


Dag førtifire, 18 km og 9 timer.

Etter en hviledag på Bleskestadmoen fortsatte vi på den merkede stien opp mot demningen til Sandvatnet. Her kom vi på en fjellvei som vi fulgte langs vannet til Sæbyggedalen, nedover denne forbi Havrevatnet til demningen ved Kvanndalsdammen. Herfra på sti nordover og oppover Kvanndalen til Kvanndalsbu hvor vi overnattet. Oppholdsvær hele dagen men kald vind ved Sandvatnet.

John forlater Bleskestadmoen tidlig på morgenen.

Tilbakeblikk fra demningen ved Sandvatnet nedover dalen mot Bleskestadmoen.

Demningen ved Sandvatnet.

På vei nedover Sæbyggedalen.

På vei oppover Kvanndalen mot Kvanndalsbu, demningen og Kvanndalsdammen i bakgrunnen.

      

Bilder fra Kvanndalsbu.


Dag førtifem, 17 km og 10 timer.

Fra Kvanndalsbu fulgte vi stien oppover den nydelige Kvanndalen langs elven Kvanndalsåna forbi Gjerdeberget, Gamlestølen, Bokkalegret og Torshelleren før vi stoppet for lunsj og et iskaldt bad i elven under Kistenutenden. Deretter opp til vannskillet som markerer slutten på Kvanndalen som går sørover og Ståvassdalen som går nordover og ned mot Ståvatn. Fint vær hele dagen i en fantastisk natur.

På vei opp Kvanndalen tidlig på morgenen.

Sørover Kvanndalen like før vi kommer til Torshelleren.

Kvanndalen skjærer seg sørover i landskapet.

John i den trangeste delen av Kvanndalen like under Kistenutenden.

Like før vannskillet som skiller Kvanndalen fra Ståvassdalen.

      

Den siste natten før Haukeliseter overnattet vi i telt like sør for Ståvatn.


Dag førtiseks, 6 km og 3 timer.

Fra teltplassen vår like sør for Ståvatn fulgte vi stien på sydsiden av Ståvatn østover til demningen. Derfra fulgte vi fjellveien rundt Ståvatn frem til Haukeliseter. Dette var siste dagen på den andre etappen på andre delen. Overskyet og gråvær hele dagen men vi slapp unna regnet.

Vi pakker sammen teltet på den siste dagen.

På vei ned mot Ståvatn.

Vårt første glimt av Haukeliseter på andre siden av Ståvatn og målet for andre etappe.

   

De siste skrittene inn til Haukeliseter.

      

Treretters middag på Haukeliseter.

Rom med dusj og kald pils etter 16 dager i fjellet, en behagelig avslutning på andre delens andre etappe.