Fjerde etappe, Valdal-Vauldal, 81 km og 4 dager med John


Svukuriset turistforeningshytte hvor vi overnattet første natten.


Dag tjuesyv, 18 km og 8,5 timer.

Fra Valdal gård fulgte vi riksvei 221 vestover rundt en kilometer før vi tok av på merket sti nordover mot turistforeningens hytte på Svukuriset ved Femunden. Først opp dalen mellom fjellene Storslåga og Sushøgda før vi passerte Lille Grøvelsjøen på vei mot skaret mellom fjellene Elghågna og Forborgen. Deretter ned dalen som dreier nordvestover forbi Revlingsjøen og ned gjennom skogen frem til Svukuriset.

John på stedet der stien går fra riksvei 221.

Passering av den sørlige grensen til  Femunden nasjonalpark.

Utsikt mot skaret, litt av Lille Grøvelsjøen til høyre.

Skilt som viste veien etter at vi kom ned fra skaret.

Pause ved Revlingsjøen.

Hytten vi leide på Svukuriset, også kalt for hundehuset.


Dag tjueåtte, 18 km og 8 timer.

Fra Svukuriset fulgte vi merket sti nordover og passerte fjellet Stor-Svuku på vestsiden før vi kom opp på Falkfangerhøgda. Her delte stien seg og vi fulgte nordover og ned mot Røvolltjønnan hvor vi stoppet for lunsj. Deretter ned gjennom skogen til elven Røa som vi passerte på bro der den renner ut av innsjøen Nedre Roasten. Herfra fulgte vi på sti nedover langs elven et par kilometer til Røvollen turisthytte hvor vi overnattet. 

   

Vi forlater Svukuriset tidlig på morgenen.

På toppen av Falkfangerhøgda med utsikt sørvestover mot Femunden..

Lunsjpause ved det sørligste av Røvolltjønnan.

Broen over elven Røa.

John har femti meter igjen til Røvollen turisthytte.

John lager joikakaker på Røvollen.


Dag tjueni, 25 km og 12,5 timer.

Vi forlot Røvollen tidlig på morgenen og fulgte stien opp gjennom skogen til Stormyråsen før vi passerte over fjellet Gråvola, her hadde vi første matpause ved et lite vann. Deretter gikk stien øst for Volsjøen og ned dalen mot Muggsjøen og 3 kilometer på nordvestsiden av denne kom vi til en liten hytte i Muggsjølia som står åpen, her hadde vi matpause nummer to. Herfra fulgte vi stien nedover Ljøsnådalen til Ljøsnåvollen seter hvor vi overnattet. En lang og tung dag på en tildels kronglete sti full av steiner samt en kald vading av elven Mugga.

Dagens første lunsjpause ved et lite vann på fjellet Gråvola.

John vader elven Mugga, kaldt vann og skarpe steiner på bunnen.

En av de flotte sandstrendene ved Muggsjøen.

Den åpne hytten i Muggsjølia hvor vi hadde dagens andre matpause.

John på kvelden etter tolv timer på farten, men nå er det bare 500 meter igjen til Ljøsnavollen seter som kan sees i bakgrunnen.

Utenfor huset på Ljøsnavollen seter som vi overnattet i, bygget i 1886.


Dag tretti, 20 km og 11 timer.

Fra Ljøsnavollen seter gikk turen nordøstover opp fjellsiden gjennom skogen og videre opp til skaret som ligger på rundt 1300 meter over havet mellom toppene Storviglen og Tverviglen. Noen hundre meter ned på andre siden lå en åpen redningshytte hvor vi spiste lunsj. Derfra gikk vi ned dalen hvor vi krysset grensen til Sverige før vi kom ned til innsjøen Bolagen hvor vi krysset elveutløpet på en hengebro. Her hadde vi en pause før vi fortsatte nordvestover opp mot fjellet Ruvda som vi passerte like øst for toppen før det bar nedover igjen til grenserøys nr 149 og tilbake til Norge igjen. Fra grenserøysen fulgte vi på sti ned gjennom skogen og ut dalen til riksvei 31 og Vauldalen Fjellhotell hvor vi overnattet. Utrolig herlig med en dusj og god mat etter de siste lange dagsetappene. Dette var siste dagen på siste og fjerde etappen på første delen.

 

John nærmer seg skaret på 1300 høydemeter, Femunden synlig i bakgrunnen.

I skaret hvor jeg ser ned mot redningshytten.

Klargjøring av lunsj i hytten.

John på vei ned dalen mot innsjøen Bolagen i Sverige.

Skilt som viser grensen til Sverige.

Pause under hengebroen ved elveutløpet fra Bolagen.

John krysser grensen tilbake til Norge igjen ved grenserøys nr 149.

Endelig fremme ved Vauldalen Fjellhotell sent på kvelden og slutten på første delens fjerde og siste etappe.