Første delen, 664 km fra Budalsvika i Østfold fylke til Vauldal i Sør-Trøndelag fylke  


Ruten er markert med rød linje.